E-mail: Heslo:

REGISTRACE ZDARMA
Project Baraka poskytuje možnost prezentovat a prodávat umělecká díla jako jsou OBRAZY a FOTOGRAFIE. Registrace je zdarma a při prodeji děl neplatíte provizi galerii. Vaše díla máte možnost přednostně vystavovat na první stránce galerie za zakoupené kredity. Každé dílo, které se rozhodnete propagovat bude umístěno na první pozici.
AUTOR
Registrace AUTOR je určená výhradně autorům vkládaných děl a nedovoluje vkládat díla jiných autorů. Autor má možnost díla prodávat bez placení provize galerii.
PRODEJCE
Registrace PRODEJCE je určená obchodníkům a lidem, kteří se zabývají nákupem a prodejem uměleckých děl. Poskytuje tak možnost vkládat díla různých autorů a ty dále nabízet k prodeji. Tento typ registrace je vhodný pro majitele galerií, kteří chtějí dát o sobě více vědět veřejnosti a zvýšit tak možnost prodeje svých děl. Při prodeji díla neplatíte provizi galerii.
Jméno
Příjmení
Heslo
Heslo znovu
E-mail
Typ registrace autor / prodejce
Kolik je 1 a 3?

Podmínky registrace

Registrace
Registrací souhlasíte, že v ní budete uvádět pouze pravdivé a přesné povinné údaje a dále že zajistíte jejich aktualizaci v případě změny. Tato je zvláště důležitá u e-mail adresy, abychom vám mohli předávat případné důležité informace o vašem účtu a případných změn ve službách nebo pravidlech Projektu Baraka a zaslat vám vaše heslo v případě, že jej zapomenete.
Heslo
Při registraci budete požádání o zadání hesla. Jste za něj zodpovědní a tímto souhlasíte, že jej neposkytnete žádné třetí osobě. Souhlasíte, že budete výhradně zodpovědní za veškeré aktivity a akce pod vašimi přihlašovacími údaji. V případě neoprávněného užití vašeho registračního hesla budete ihned informovat Projekt Baraka na info@projekt-baraka.cz.

Projekt Baraka se zavazuje neposkytovat vaše heslo třetím osobám. V případě, že jej zapomenete, bude vám na vaši žádost odesláno na vaši e-mail adresu. Je proto nezbytné informovat nás v případě změny této adresy. Projekt Baraka nezodpovídá za utajení hesla v případě, že do vaší e-mail schránky mají přístup třetí osoby.
Kopírovací práva vámi vloženého obsahu
Projekt Baraka si nevyhrazuje vlastnické právo na vámi vložený obsah svých web stránek. Ten bude pouze nevýhradně použit pro účely dané služby, bez licenčního poplatku a s oprávněním váš obsah reprodukovat, distribuovat, zálohovat jej, měnit mu formát, veřejně jej zobrazovat a předvádět.
Vložený obsah
Potvrzením registrace výslovně souhlasíte, že:
1. Nebudete na web stránky Projektu Baraka vkládat obscénní, pornografický, hanlivý, hrozivý, nepřiměřeně agresivní, hrozící, rasistický, rouhačský, ilegální a jinak nezákonný materiál nebo materiál, který by porušoval reklamní nebo soukromá práva a jinak problematický.

2. AUTOR: V případě vkládání jakýchkoliv děl do svého profilu AUTOR na Projektu Baraka, budete vkládat výhradně svou vlastní tvorbu nebo tvorbu vlastní s přispěním třetích osob s jejich souhlasem a nesete plnou zodpovědnost v případě porušení této podmínky, která může způsobit nezákonné porušení licenčních práv.

3. PRODEJCE: V případě vkládání jakýchkoliv děl do svého profilu PRODEJCE na Projektu Baraka, budete vkládat výhradně tvorbu, která je ve vašem vlastnictví, tvorbu ke které vlastníte souhlas autora k dalšímu prodeji a nesete plnou zodpovědnost v případě porušení této podmínky, která může způsobit nezákonné porušení licenčních práv.

4. Nebudete na web stránky Projektu Baraka vkládat soubory, které by mohly jakýmkoliv způsobem poškodit tyto stránky nebo počítačové systémy provozovatele či uživatelů Projektu Baraka, jako jsou například viry, červi a jiné škodlivé kódy nebo programy navržené k tomu, aby dovolily neautorizovaný přístup do služeb nebo způsobily poškození, špatnou funkci nebo úplnou nefunkčnost těchto služeb.

5. Nebudete vkládat obsah určený pro komerční účely, pokud toto není výslovně povoleno Projektem Baraka.
Je povoleno:
1. Vkládat u vystavených děl jejich peněžní cenu za účelem nabídky k prodeji.
2. Vkládat do svého profilu odkaz na vlastní stránky obsahující i komerční materiál přímo související s vaší uměleckou činností.
3. Vkládat do patřičných rubrik (např. v diskuzích) odkaz i na komerční stránky, pokud tyto úzce souvisí s daným tématem a mají sloužit ku prospěchu ostatních.
4. Profil AUTOR: Prodávat vlastní díla bez placení provize Projektu Baraka
5. Profil PRODEJCE: Prodávat díla různých autorů bez placení provize Projektu Baraka
Zastavení a omezení přístupu a členství
Souhlasíte s tím, že Projekt Baraka může kdykoliv a bez upozornění pozastavit nebo ukončit vaši registraci nebo některou část vámi používaných služeb, popřípadě odstranit vámi vložený obsah v případě, že zjistí, že byla vámi jakýmkoliv způsobem porušena tato pravidla podmínek služeb nebo registrace.
Dodatek registračních podmínek
Projekt Baraka si vyhrazuje právo čas od času tyto podmínky upravit a vylepšit.
Na tyto změny upozorněni přímo na web stránkách Projektu Baraka s udáním data od kdy dané upravené podmínky platí.

Pokud budete nadále po vstoupení platnosti těchto podmínek pokračovat v používání služeb Projektu Baraka bude to povážováno, že souhlasíte s revidovanými podmínkami.
Pokud s nimi nebudete souhlasit, vaše právo bude přestat používat web stránky a služby Projektu Baraka.

V případě jakýchkoliv dalšíhch dotazů nás prosím kontaktujte na info@projekt-baraka.cz.